Visoms prekėms yra suteikiama 14 dienų garantija, jeigu prie prekės nėra nurodyta kitaip. Nekokybiškas, su defektais prekes grąžinti galite per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos. Grąžinus prekę ji bus pakeista kokybiška preke arba bus grąžinti sumokėti pinigai už prekę. Grąžinant prekę siuntimo išlaidas apmokate Jūs.

PowerShop.lt griežtai draudžiama pateikti informaciją, kurioje:
kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta;
platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kita teisės aktams prieštaraujanti informacija;
pateikiama informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą;
pažeidžiamos bet kokios autorinės teisės, prekiniai ženklai arba patentai;
yra elementų, sudarančių komercinę paslaptį arba kitą slaptą informaciją;
būtų įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu;
būtų melaginga, neatitiktų tikrovės;
kuri klaidina kitus lankytojus - prie tokios informacijos priskiriami skelbimai, turiniu arba formatu neatitinkantys tematinės kategorijos ir (arba) subkategorijos, kurioje yra paskelbti;
pažeistų bet kurio asmens teisę i privatumą;
grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui;
pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią paslaugų vartotojams kokybę, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų PowerShop.lt ar trečiosioms šalims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, tarnybinėse stotyse ar kitose trečiųjų šalių teikiamose paslaugose, kuriomis remiantis teikiama PowerShop.lt paslauga. PowerShop.lt užtikrina, kad prekės, parduodamos PowerShop.lt portale yra naujos (jeigu prekės aprašyme aiškiai nenurodyta kitaip). PowerShop.lt neatsako už vėlavimus, prekių pristatymo netikslumus ar papildomas išlaidas, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save, laiku jų neatnaujinote ar dėl kitų PowerShop.lt informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Šios sąlygos išimtis yra PowerShop.lt portale pirktų prekių kokybė ir grąžinimai. Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis PowerShop.lt teikiamomis paslaugomis. Todėl kilus bet kokiems neaiškumams, prieš naudojantis paslaugomis, rekomenduojame kreiptis į info@PowerShop.lt. Apgailestaujame, tačiau mes neatsakome už jokius Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su PowerShop.lt paslaugų teikimu, jeigu Jūs naudojotės PowerShop.lt paslaugomis nesilaikant šių taisyklių.

Pardavėjas neatsako už prekių gamintojo pateiktą klaidingą informaciją.